TechAdvies

Afkortingen op Social Media uitgelegd

Op social media worden vaak afkortingen gebruikt. Maar die afkortingen zijn niet voor iedereen altijd even duidelijk. Daarom hebben we de veelgebruikte afkortingen hieronder verzameld en uitgelegd.

Wat is een DM

DM is de afkorting van direct message. Hiermee wordt verwezen naar de mogelijkheid voor een 1 op 1 privé gesprek op bvb Facebook, Instagram of Linkedin.

Fomo

FoMo staat voor de Fear Of Missing Out. Oftewel de vrees om iets te missen. Door de komst van internet is de hele wereld toegankelijk geworden. Mensen willen alles gezien, gelezen of gehoord hebben.

Dit is nadelig voor je productiviteit maar ook voor je mentaal welzijn!

rt

RT staat voor Retweet. Dit wordt enkel gebruikt op het sociaal netwerk Twitter waarbij je een post of tweet (van iemand anders) zelf gaat herposten. Twitter heeft hier een eigen retweet optie voor.

tbt

TBT staat voor Throw Back To. Oftewel terugkeren naar een bepaald moment in het verleden. Dit wordt meestal geassocieerd met leuke herinneringen zoals een vakantie, trouw, verjaardag of gewoon een leuk moment.

fml

FML staat voor F*ck My Life. Dit wordt gebruikt wanneer je een minder leuke ervaring hebt gehad. Iets gebroken, vakantie geannuleerd, …

nsfw

NSFW staat voor Not Save For Work. Waarbij hier vaak 18+ foto’s of filmpjes.

brb